torsdag den 22. maj 2008

Apropos læger - kan man tage et mindmap med til konsultationen?

Ja, og det er en god ide! Mange går til læge, og opdager når de kommer hjem, at de ikke har fået spurgt om det hele - eller at de ikke præcist husker svarene på deres spørgsmål. Med en mindmappet huskeseddel glemmes intet, og der kan noteres nok til at det, man får at vide, huskes når man kommer hjem.
- Og de fleste læger vil forstå at værdsætte, at deres patienter møder velforberedte, og har struktureret deres spørgsmål.

Ugeskrift for læger anbefaler "Mindmaps - genvej til overblik" som inspiration til læger og medicinstuderende

"Bogen giver en både let læst og grundig introduktion til den notatteknik, der kaldes mindmaps. (...) Bogen kan anbefales, idet den er brugervenlig og kan tjene som inspiration til at optimere både den studerende og lægens mentale værktøjskasse, både i det daglige arbejde og i privatsfæren - især mhp. at opnå overblik over komplicerede strukturer og effektiviserer hukommelse og indlæring".

Bogen er anmeldt i ugeskrift for læger nr. 21, 2008 af Helene Bjerno.

Dansk Bibliotekscenters Lektørudtalelse om bogen Mindmaps - Genvej til overblik

En lektørudtalelse er skrevet af en bibliotekar eller ekspert til brug for en vurdering af anvendelighed i biblioteker.

Anvendelsesmuligheder/målgruppe/niveau
Henvender sig bredt som lærebog i mindmapteknik til alle som arbejder mentalt på et eller andet plan, oplagt til studerende

Beskrivelse
Lærebog i mindmapteknikken af Marianne Kibenich, der har en bred baggrund bl.a. som socialrådgiver, kunsthåndværker, foredragsholder og nu bl.a. er forfatter med egen konsulentvirksomhed. Hendes erfaring med mindmaps stammer fra hendes egen mangeårige positive brug af samme teknik. Bogen er struktureret pædagogisk godt, hvor man først præsenteres for hvad mindmaps er, og herefter får tips og råd om "mindmapperens værktøjskasse", papir, penne og blyanter evt. med farver. Næste afsnit tager praktisk fat med 6 bud på ting, man skal undgå, når man laver mindmaps, fx ordkæder og lange sætninger. Næste afsnit opfordrer den kommende bruger af mindmaps for sin egen fornøjelses skyld at gøre sine mindmaps visuelt inspirerende at se på. Det følgende afsnit åbner yderligere op for mindmaps' anvendelsesmuligheder, hvor mindmaps samler 6 mentale discipliner: strukturering, dokumentation, overblik, kreativitet, analyse og udvikling. Der er afsnit om, hvordan mindmaps kan hjælpe hjernen fx til at tænke overordnet og abstrakt. Bogen igennem er der grøntfarvede tekstbokse med i alt 32 øvelser

Sammenligning
Andre bøger om mindmapteknikker er fx fra 1998 Visuel mindmapping, fra 1995 Kreativ mind mapping og fra 1992 Tony Buzans Lær at bruge hjernen bedre

Samlet konklusion
Inspirerende, overskuelig og tilgængelig lærebog om mindmapteknikken

Lektør: Carsten Güllich-Nørby

fredag den 7. marts 2008

Mindmaps for musikere

Fagbladet "Musikeren"s anmelder, Torben Kruse, er begejstret for "Mindmaps - Genvej til overblik", og skriver:

"Det er desværre ikke så mange aha-oplevelser, man får som femogfyrreårig. Men Marianne Kibenichs bog om Mind Mapping var for mig netop én af den slags oplevelser og i den grad en eye opener, som det hedder på nudansk. (...) Efter at have læst ganske få sider i bogen og udført et par af de indledende øvelser var jeg flyvende fra start. (...) I løbet af et par uger er Mind Mapping fuldstændig på rygraden, og kan bruges i mere komplekse sammenhænge, og som et fantastisk værktøj til at få "tømt hovedet" i visheden om, at man på et ganske lille øjeblik kan indlæse sin Mind Map i hovedet igen - og få overblik over en problemstilling i løbet af ganske få øjeblikke."

Musikeren nr. 3, marts 2008

"Rene linier er spild af tid"

.. skrev bibliotekarernes blad Bibliotekspressen som overskrift på en flot helsides anmeldelse af "Mindmaps - Genvej til overblik": .. "Kibenichs bog med øvelser er en både sjov, let tilgængelig og meget brugbar introduktion til et værktøj, som potentielt kan gøre dit tanke- og notatarbejde mere overskueligt, mere effektivt og mere underholdende. (...) Prøv mindmapping selv, og tag endelig Kibenich under armen."

Bibliotekspressen 1, 2008

fredag den 18. januar 2008

ALT FOR DAMERNE anbefaler bogen "Mindmaps - genvej til overblik"

"Det her er altså super spændende! Bogen handler om mindmaps. Normalt opfatter vi mindmaps som en alternativ notatteknik, hvilket det ifølge forfatteren Marianne Kibenich også er. Men det er også en mental kortlægningsproces, der kan bruges til en lang række praktiske og intellektuelle formål. Bogen indeholder nogle øvelser, som du bør lave for at få det fulde udbytte, men så ellers er der dømt hurtigt overblik, inspiration og systematik på alle fronter fra indkøbssedlen, dit cv, ansøgninger og et nærmest uendeligt antal meget forskellige arbejdsfunktioner".

Alt for Damerne 10. jan. 2008 på siden "Job og Penge"

torsdag den 29. november 2007

Mindmaps som internatkursus

Flere virksomheder har i efteråret 2007 bestilt mindmapskurser som internatkurser af flere dages varighed.

Derved opnår de, at deres medarbejdere først lærer metoden og efterfølgende får den forankret under opgaver med virksomhedens idé- og projektudvikling.

Det forventes, at der kan opnås mange fordele ved at implementere værktøjet mindmaps i virksomhedernes fremadrettede kreative arbejdsprocesser, fordi nytænkning og idéer stimuleres og kan blomstre, sideløbende med at deres gennemførelse kan overskueliggøres og struktureres undervejs i processen.